Νομοθεσία

Παράταση στα τουριστικά καταλύματα με λιγότερα από

ΦΕΚ 82/20-4-22/Ν.4926 Άρθρο 116 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός

Απλούστευση έναρξης τουριστικών καταλυμάτων

Απλούστευση έναρξης τουριστικών καταλυμάτων

Ναυαγοσώστες κολυμβητικών δεξαμενών

Ναυαγοσώστες κολυμβητικών δεξαμενών

ΦΕΚ – Πυρασφάλεια

Πυρασφάλεια Τουριστικών Καταλυμάτων

ΦΕΚ Κατηγοριοποιήσεις

ΦΕΚ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ