ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υφαντουργείων 40, Ζάκυνθος
e-mail: omospodiazak@gmail.com
Τηλ.: +30 26950 49498